กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น เขต 1     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 4  หน้าแรก


โรงเรียนบ้านดอนบม

 

สุจริต  โปร่งใส  เที่ยงธรรม  และเป็นกลาง

More...
โรงเรียนบ้านดอนบม

โรงเรียนบ้านดอนบม

 

ไม่โกง  โปร่งใส่  ร่วมกันต้านการทุจริต

More...
โรงเรียนบ้านดอนบม

โรงเรียนบ้านดอนบม

 

สุจริต โปร่งใส ใส่ใจ รักใคร่ ใสสะอาด

More...
โรงเรียนบ้านดอนบม

โรงเรียนบ้านดอนบม

 

สุจริตและโปร่งใส มุ่งมั่นในคุณความดี ซื่อสัตย์รักสามัคคี ยึดถือไว้ให้มั่นคง

More...
โรงเรียนบ้านดอนบม

โรงเรียนบ้านดอนบม

 

สุจริต  โปร่งใส ไม่เรียกรับ ผลประโยชน์

More...
โรงเรียนบ้านดอนบม
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนบ้านดอนบม (ITA ONLINE 2023)
   ข้อมูลพื้นฐาน
   การบริหารงาน
    การจัดซื้อจัดจ้าง
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การส่งเสริมความโปรงใส่
    การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   E-Service
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูล O-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS
    ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC2022
    ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ E-service
    ระบบบริหารจัดการผลการเรียน School MIS
    ระบบตรวจสอบเงินเดือน E-money
    ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-Obec
    ระบบจัดตั้งงบประมาณ E-budget
    ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวัน Thai School Lunch
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนบ้านดอนบม (ITA ONLINE 2023)
   
   
   
Breaking News
  Latest News
 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      121 คน

สถิติเดือนนี้:   1046 คน

สถิติปีนี้:        5404 คน

สถิติทั้งหมด: 32052 คน

ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน

ถวายพระพรเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


...
เมื่อ 07 สิงหาคม 2566 เวลา15:22:34
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการฝึกทักษะกีฬาด้านฟุตบอล


...
เมื่อ 07 สิงหาคม 2566 เวลา15:22:12
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ตรวจสอบงานเสริมเสาอาคารเรียนแบบ ป.1 ข


...
เมื่อ 07 สิงหาคม 2566 เวลา15:21:30
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ค่ายจิตพิสัยโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนบม ปีการศึกษา2566


...
เมื่อ 07 สิงหาคม 2566 เวลา15:20:54
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ตรวจสอบงานเสริมเสาอาคารเรียนแบบ ป.1 ข


...
เมื่อ 07 สิงหาคม 2566 เวลา15:16:27
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


...
เมื่อ 07 สิงหาคม 2566 เวลา15:16:02
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566


...
เมื่อ 07 สิงหาคม 2566 เวลา15:15:42
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โครงการค่ายเยวชนคนดีของแผ่นดินปีการศึกษา 2565


...
เมื่อ 08 กันยายน 2565 เวลา13:27:00
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนางาน PA


...
เมื่อ 08 กันยายน 2565 เวลา13:28:21
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การนิเทศติดตามภาคสนามเรื่องการประเมินผลการใช้หลักสูตรแกนกลาง


...
เมื่อ 08 กันยายน 2565 เวลา13:29:15
โดย:ผู้ดูแลระบบ

... อ่านข่าวทั้งหมด ...
หนังสือราชการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม (blog)

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ

อ่านข่าวทั้งหมด...
กระดานสนทนา, Forumn, Webboard, Discussion ,Exchange Ideas
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
...
แนะนำสมาชิก ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ฯลฯ
ขอแนะนำ:นางวิเมลือง ถิ่นปรุ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม

 เบอร์โทรศัพท์ : 086-850-9012

 E-Mail:wimaluang1711@gmail.com 

 Line QR Code:  


เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา14:04:40
ขอแนะนำ:นางสุจิตรา แซงสีนวล โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสุจิตรา  แซงสีนวล
ครู ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา13:16:13
ขอแนะนำ:นางสมประสงค์ พึ่งสุข โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสมประสงค์ พึ่งสุข
ครู  ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา13:05:16
ขอแนะนำ:นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางศิริลักษณ์  เปรียบเหมือน
ครู ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา13:06:22
ขอแนะนำ:นางอัจฉราพร มะลิทอง โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางอัจฉราพร  มะลิทอง

ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา13:13:02
ขอแนะนำ:นางกาญจนา รามศิรี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางกาญจนา  รามศิรี

ครู ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา13:18:36
ขอแนะนำ:นางสาวณภัค ต้นสีนนท์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวณภัค  ต้นสีนนท์

ครู ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 04 สิงหาคม 2565 เวลา15:22:57
ขอแนะนำ:นางเสาวลักษณ์ แว่นแก้ว โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางเสาวลักษณ์  แว่นแก้ว

ครู ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา13:20:07
ขอแนะนำ:นางสาวพรรณเทวี พาภักดี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวพรรณเทวี  พาภักดี
ครู ชำนาญการ


เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา13:16:02
ขอแนะนำ:นายพิทยา สมปัญญา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายพิทยา  สมปัญญา

ครูชำนาญการ


เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา15:20:19
ขอแนะนำ:นางสาวผกามาส เมืองจันทร์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวผกามาส เมืองจันทร์

ครูชำนาญการ


เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา15:20:06
ขอแนะนำ:นายพิรเดช กองเป้า โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายพิรเดช   กองเป้า

ครูชำนาญการ


เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา15:19:38
ขอแนะนำ:นายไชยวิชญ์ ผาณิบุศย์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายไชยวิชญ์ ผาณิบุศย์

ตำแหน่ง  ครู


เมื่อ 08 สิงหาคม 2566 เวลา08:19:39
ขอแนะนำ:นายชนินทร์ มาตย์ภูธร โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายชนินทร์ มาตย์ภูธร

เจ้าหน้าที่ธุรการ


เมื่อ 06 กันยายน 2565 เวลา13:53:11
ขอแนะนำ:นายณัฐวุฒิ มหาวงค์นันท์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายณัฐวุฒิ  มหาวงค์นันท์

ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา


เมื่อ 08 สิงหาคม 2566 เวลา15:18:00

อ่านข่าวทั้งหมด...