กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น เขต 1     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 4  หน้าแรก


โรงเรียนบ้านดอนบม

 

สุจริตและโปร่งใส มุ่งมั่นในคุณความดี ซื่อสัตย์รักสามัคคี ยึดถือไว้ให้มั่นคง

More...
โรงเรียนบ้านดอนบม

โรงเรียนบ้านดอนบม

 

สุจริต  โปร่งใส ไม่เรียกรับ ผลประโยชน์

More...
โรงเรียนบ้านดอนบม
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านดอนบม (ITA ONLINE 2022)
   9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)
   9.2 การบริหารงาน (O10-O17)
   9.3 การบริหารเงิน งบประมาณ (O18 - O24)
   9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
   9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O29 - O33)
   10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34 - O41)
   10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (O42 - O43)
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูล O-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS
    ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC2022
    ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ E-service
    ระบบบริหารจัดการผลการเรียน School MIS
    ระบบตรวจสอบเงินเดือน E-money
    ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-Obec
    ระบบจัดตั้งงบประมาณ E-budget
    ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวัน Thai School Lunch
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
Breaking News
  Latest News
 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      23 คน

สถิติเดือนนี้:   84 คน

สถิติปีนี้:        8132 คน

สถิติทั้งหมด: 12688 คน

ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน

โครงการค่ายเยวชนคนดีของแผ่นดินปีการศึกษา 2565


...
เมื่อ 08 กันยายน 2565 เวลา13:27:00
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนางาน PA


...
เมื่อ 08 กันยายน 2565 เวลา13:28:21
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การนิเทศติดตามภาคสนามเรื่องการประเมินผลการใช้หลักสูตรแกนกลาง


...
เมื่อ 08 กันยายน 2565 เวลา13:29:15
โดย:ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรม Open Class ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน (PA) บนฐานนวัตกรรม


...
เมื่อ 08 กันยายน 2565 เวลา13:29:59
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนและการซ่อมแซมอาคารเรียน


...
เมื่อ 08 กันยายน 2565 เวลา13:30:49
โดย:ผู้ดูแลระบบ

... อ่านข่าวทั้งหมด ...
หนังสือราชการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม (blog)

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ

อ่านข่าวทั้งหมด...
กระดานสนทนา, Forumn, Webboard, Discussion ,Exchange Ideas
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
...
แนะนำสมาชิก ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ฯลฯ
ขอแนะนำ:นางวิเมลือง ถิ่นปรุ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม

 เบอร์โทรศัพท์ : 086-850-9012

 E-Mail:wimaluang1711@gmail.com 

 Line QR Code:  


เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา14:04:40
ขอแนะนำ:นางนุชจรินทร์ รื่นรมย์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางนุชจรินทร์ รื่นรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 04 สิงหาคม 2565 เวลา13:03:36
ขอแนะนำ:นางสุจิตรา แซงสีนวล โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสุจิตรา  แซงสีนวล
ครู ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา13:16:13
ขอแนะนำ:นางสมประสงค์ พึ่งสุข โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสมประสงค์ พึ่งสุข
ครู  ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา13:05:16
ขอแนะนำ:นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางศิริลักษณ์  เปรียบเหมือน
ครู ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา13:06:22
ขอแนะนำ:นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา13:07:24
ขอแนะนำ:นางนาฏสุภางค์ โชติมณี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางนาฏสุภางค์ โชติมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา13:10:57
ขอแนะนำ:นางอัจฉราพร มะลิทอง โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางอัจฉราพร  มะลิทอง

ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา13:13:02
ขอแนะนำ:นางจิรา รักษาภักดี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางจิรา รักษาภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา13:15:06
ขอแนะนำ:นางกาญจนา รามศิรี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางกาญจนา  รามศิรี

ครู ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา13:18:36
ขอแนะนำ:นางสาวณภัค ต้นสีนนท์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวณภัค  ต้นสีนนท์

ครู ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 04 สิงหาคม 2565 เวลา15:22:57
ขอแนะนำ:นางเสาวลักษณ์ แว่นแก้ว โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางเสาวลักษณ์  แว่นแก้ว

ครู ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา13:20:07
ขอแนะนำ:นางสาวพรรณเทวี พาภักดี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวพรรณเทวี  พาภักดี
ครู ชำนาญการ


เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา13:16:02
ขอแนะนำ:นายพิทยา สมปัญญา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายพิทยา  สมปัญญา

ครู


เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา13:22:20
ขอแนะนำ:นางสาวผกามาส เมืองจันทร์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวผกามาส เมืองจันทร์

ครู


เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา13:23:29
ขอแนะนำ:นางสาวอุลัยวรรณ บุญประคม โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวอุลัยวรรณ  บุญประคม

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ


เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา13:32:45
ขอแนะนำ:นายชนินทร์ มาตย์ภูธร โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายชนินทร์ มาตย์ภูธร

เจ้าหน้าที่ธุรการ


เมื่อ 06 กันยายน 2565 เวลา13:53:11

อ่านข่าวทั้งหมด...