กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น เขต 1     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 4  หน้าแรก


โรงเรียนบ้านดอนบม

 

สุจริตและโปร่งใส มุ่งมั่นในคุณความดี ซื่อสัตย์รักสามัคคี ยึดถือไว้ให้มั่นคง

More...
โรงเรียนบ้านดอนบม

โรงเรียนบ้านดอนบม

 

สุจริต  โปร่งใส ไม่เรียกรับ ผลประโยชน์

More...
โรงเรียนบ้านดอนบม
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านดอนบม (ITA ONLINE 2022)
   9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)
   9.2 การบริหารงาน (O10-O17)
   9.3 การบริหารเงิน งบประมาณ (O18 - O24)
   9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
   9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O29 - O33)
   10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34 - O41)
   10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (O42 - O43)
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูล O-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS
    ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC2022
    ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ E-service
    ระบบบริหารจัดการผลการเรียน School MIS
    ระบบตรวจสอบเงินเดือน E-money
    ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-Obec
    ระบบจัดตั้งงบประมาณ E-budget
    ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวัน Thai School Lunch
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
Breaking News
  Latest News
 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      26 คน

สถิติเดือนนี้:   87 คน

สถิติปีนี้:        8135 คน

สถิติทั้งหมด: 12691 คน

 

นางนุชจรินทร์ รื่นรมย์
นางนุชจรินทร์ รื่นรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ...

นางสุจิตรา แซงสีนวล
นางสุจิตรา  แซงสีนวล ครู ชำนาญการพิเศษ...

นางสมประสงค์ พึ่งสุข
นางสมประสงค์ พึ่งสุขครู  ชำนาญการพิเศษ...

นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน
นางศิริลักษณ์  เปรียบเหมือนครู ชำนาญการพิเศษ...

นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์
นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์ครู ชำนาญการพิเศษ...

นางนาฏสุภางค์ โชติมณี
นางนาฏสุภางค์ โชติมณีครู ชำนาญการพิเศษ...

นางอัจฉราพร มะลิทอง
นางอัจฉราพร  มะลิทอง ครูชำนาญการพิเศษ...

นางจิรา รักษาภักดี
นางจิรา รักษาภักดีครู ชำนาญการพิเศษ...

นางกาญจนา รามศิรี
นางกาญจนา  รามศิรี ครู ชำนาญการพิเศษ...

นางสาวณภัค ต้นสีนนท์
นางสาวณภัค  ต้นสีนนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ...

นางเสาวลักษณ์ แว่นแก้ว
นางเสาวลักษณ์  แว่นแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ...

นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
นางสาวพรรณเทวี  พาภักดีครู ชำนาญการ...

นายพิทยา สมปัญญา
นายพิทยา  สมปัญญา ครู...

นางสาวผกามาส เมืองจันทร์
นางสาวผกามาส เมืองจันทร์ ครู...

นางสาวอุลัยวรรณ บุญประคม
นางสาวอุลัยวรรณ  บุญประคม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ...

นายชนินทร์ มาตย์ภูธร
นายชนินทร์ มาตย์ภูธร เจ้าหน้าที่ธุรการ...
....