กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น เขต 1     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 4  หน้าแรก


โรงเรียนบ้านดอนบม

 

สุจริตและโปร่งใส มุ่งมั่นในคุณความดี ซื่อสัตย์รักสามัคคี ยึดถือไว้ให้มั่นคง

More...
โรงเรียนบ้านดอนบม

โรงเรียนบ้านดอนบม

 

สุจริต  โปร่งใส ไม่เรียกรับ ผลประโยชน์

More...
โรงเรียนบ้านดอนบม
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านดอนบม (ITA ONLINE 2022)
   9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)
   9.2 การบริหารงาน (O10-O17)
   9.3 การบริหารเงิน งบประมาณ (O18 - O24)
   9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
   9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O29 - O33)
   10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34 - O41)
   10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (O42 - O43)
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูล O-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS
    ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC2022
    ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ E-service
    ระบบบริหารจัดการผลการเรียน School MIS
    ระบบตรวจสอบเงินเดือน E-money
    ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-Obec
    ระบบจัดตั้งงบประมาณ E-budget
    ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวัน Thai School Lunch
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
Breaking News
  Latest News
 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      26 คน

สถิติเดือนนี้:   87 คน

สถิติปีนี้:        8135 คน

สถิติทั้งหมด: 12691 คน

 


10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34 - O41)

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34 - O41)

O34

 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร   

 ฉบับภาษาไทย    (Thai)

ฉบับภาษาอังกฤษ  (English)

O35

 ❖ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร    1   2 

 ❖ ภาพการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  

O36

 ❖ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  

O37

 ❖ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

O38

 ❖ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

O39

 ❖  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  

O40

 ❖ รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  

 ❖ แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษของสถานศึกษา แบบนร.09  

 ❖ ภาพการมอบทุนเสมอภาคสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ โควิด 19  

O41

 ❖ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  

 

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่