กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น เขต 1     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 4  หน้าแรก


โรงเรียนบ้านดอนบม

 

สุจริตและโปร่งใส มุ่งมั่นในคุณความดี ซื่อสัตย์รักสามัคคี ยึดถือไว้ให้มั่นคง

More...
โรงเรียนบ้านดอนบม

โรงเรียนบ้านดอนบม

 

สุจริต  โปร่งใส ไม่เรียกรับ ผลประโยชน์

More...
โรงเรียนบ้านดอนบม
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านดอนบม (ITA ONLINE 2022)
   9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)
   9.2 การบริหารงาน (O10-O17)
   9.3 การบริหารเงิน งบประมาณ (O18 - O24)
   9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
   9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O29 - O33)
   10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34 - O41)
   10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (O42 - O43)
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูล O-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS
    ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC2022
    ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ E-service
    ระบบบริหารจัดการผลการเรียน School MIS
    ระบบตรวจสอบเงินเดือน E-money
    ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-Obec
    ระบบจัดตั้งงบประมาณ E-budget
    ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวัน Thai School Lunch
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
Breaking News
  Latest News
 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      26 คน

สถิติเดือนนี้:   87 คน

สถิติปีนี้:        8135 คน

สถิติทั้งหมด: 12691 คน

 


9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)

O25

 ❖ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   

O26

 ❖ การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล  

O27

❖ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

  ❖ การปรับปรุงมาตรฐานและวิทยฐานะ  

         ผู้อำนวยการ     สายผู้สอน  

  ❖ คุรุสภา_หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู  

  ❖  ว7กคศ.การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู  

  ❖ ว27กคศ.เกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ  

  ❖ ว24การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผอ.  

  ❖ ว7กคศ.แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต  

  ❖ ว24กคศ.การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  ❖ ว9กคศ.แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต  

  ❖ ว8เกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปบัญชีหนึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น  

  ❖ ว5 กคศ. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  ❖ ว 17 / 2552 คู่มือการเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตาม หนังสือ ก.ค.ศ.  

      ❖ คู่มือการประเมินวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา  

      ❖ คู่มือการประเมินวิทยฐานะ สายงานบริหารการศึกษา  

      ❖ คู่มือการประเมินวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา  

      ❖ คู่มือการประเมินวิทยฐานะ สายงานการสอน  

  ❖ ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ  

  ❖ ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ❖ ว26/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ❖ ว9(วPA)การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  

  ❖ ว 10/2564 ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา  

  ❖ ว 11/2564 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  

  ❖ ว 12/2564 ตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา    

O28

 ❖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี    SAR ระดับขั้นพื้นฐาน     SAR ระดับปฐมวัย 

 >>>>เอกสารที่ 1     

 >>>>เอกสารที่ 2  

 

 

 

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่