กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น เขต 1     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 4  หน้าแรก


โรงเรียนบ้านดอนบม

 

สุจริตและโปร่งใส มุ่งมั่นในคุณความดี ซื่อสัตย์รักสามัคคี ยึดถือไว้ให้มั่นคง

More...
โรงเรียนบ้านดอนบม

โรงเรียนบ้านดอนบม

 

สุจริต  โปร่งใส ไม่เรียกรับ ผลประโยชน์

More...
โรงเรียนบ้านดอนบม
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านดอนบม (ITA ONLINE 2022)
   9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)
   9.2 การบริหารงาน (O10-O17)
   9.3 การบริหารเงิน งบประมาณ (O18 - O24)
   9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
   9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O29 - O33)
   10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34 - O41)
   10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (O42 - O43)
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูล O-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS
    ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC2022
    ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ E-service
    ระบบบริหารจัดการผลการเรียน School MIS
    ระบบตรวจสอบเงินเดือน E-money
    ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-Obec
    ระบบจัดตั้งงบประมาณ E-budget
    ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวัน Thai School Lunch
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
Breaking News
  Latest News
 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      26 คน

สถิติเดือนนี้:   87 คน

สถิติปีนี้:        8135 คน

สถิติทั้งหมด: 12691 คน

 


9.2 การบริหารงาน (O10-O17)

9.2 การบริหารงาน (O10-O17)

O10

 ❖ แผนดำเนินงานประจำปี   

 ❖ รายงานกำกับติดตามแผนดำเนินงานประจำปี  

O11

 ❖ รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน   

O12

 ❖  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปฐมวัย  

 ❖  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

    - การพัฒนาของผู้อำนวยการ  

    - การพัฒนาของคณะครู  

O13

     คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   

 ❖ คู่มือบริหารงานวิชาการ   

 ❖ คู่มือบริหารงานบุคคล   

 ❖ คู่มือบริหารงานทั่วไป 

 ❖ คู่มือบริหารงานงบประมาณ  

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  

 ❖ ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 

 ❖ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

 ❖ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  

O15

 ❖ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ                              

O16

 ❖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  

     - แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้การบริการต่อโรงเรียน

 

O17

E–Service

 ❖ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา : EMIS   

 ❖ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC2022  

 ❖ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ E-service  

 ❖ ระบบบริหารจัดการผลการเรียน : School MIS  

 ❖ ระบบตรวจสอบเงินเดือน : E-money  

 ❖ ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง : B-Obec  

 ❖ ระบบจัดตั้งงบประมาณ : E-budget  

 ❖ ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวัน : Thai School Lunch  

 ❖ ข้อมูล O-NET : O-NET 

 ❖ ข้อมูล RT และ NT : RT & NT  

 

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่